بنر امروز
جستجو
خبرها
سرویس‌ها
کمپین ها

کمپین ها

تصویر کمپین

کمپین اطلاع رسانی درباره فرزندخواندگی

نوزده آبان روز جهانی فرزندخواندگی یا فرزندپذیری است. در ایران قوانین زیادی در حمایت از فرزند پذیری وجود دارد .خانواده ها می توانند برای فرزندخواندگی از طریق سازمان بهزیستی اقدام کنند. فرزندانی که به خانواده نیازمندند تا بتوانند عشق را در بستر خانوده تجربه کنند.

کودکان حق دارند که در یک خانواده زندگی کنند دوست داشته شوند و محبت ببینند و لزوما این محبت از سوی والدین بیولوژیک آنها نباشد. همانطور که تجربه نشان می دهد که عشق به کودک و اصل مراقبت از آن ها چیزی فراتر از امر بیولوژیکی فرزندِآوری است.

سلامت نیوز با همکاری سازمان بهزیستی کمپینی برای آگاه سازی خانواده ها و فرهنگ سازی در این باره راه اندازی کرده است که میتوانید در این زمینه اطلاعات خود را گسترده تر کنید.

تصویر کمپین

کمپین اطلاع رسانی سفید جادویی

نوزده آبان روز جهانی فرزندخواندگی یا فرزندپذیری است. در ایران قوانین زیادی در حمایت از فرزند پذیری وجود دارد .خانواده ها می توانند برای فرزندخواندگی از طریق سازمان بهزیستی اقدام کنند. فرزندانی که به خانواده نیازمندند تا بتوانند عشق را در بستر خانوده تجربه کنند.

کودکان حق دارند که در یک خانواده زندگی کنند دوست داشته شوند و محبت ببینند و لزوما این محبت از سوی والدین بیولوژیک آنها نباشد. همانطور که تجربه نشان می دهد که عشق به کودک و اصل مراقبت از آن ها چیزی فراتر از امر بیولوژیکی فرزندِآوری است.

سلامت نیوز با همکاری سازمان بهزیستی کمپینی برای آگاه سازی خانواده ها و فرهنگ سازی در این باره راه اندازی کرده است که میتوانید در این زمینه اطلاعات خود را گسترده تر کنید.